Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1042/18 - wyrok Sąd Rejonowy w Toruniu z 2018-11-29

Sygn. akt II K 1042/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 listopada 2018r.

Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Angelika Kurkiewicz

Protokolant st.sekr. sąd. Wojciech Rydzio

po rozpoznaniu dnia 22 listopada 2018 roku,

bez udziału prokuratora sprawy

J. G., ur. (...) w T.,

córki Z. i M. z domu G.

oskarżonej o to, że:

1.  w dniu 04 kwietnia 2018 o godzinie 17:15 w T. na ul. (...) na drodze publicznej prowadziła pojazd mechaniczny marki H. (...) nr rej. (...), pomimo wydania zakazu sądowego prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, przez Sąd Rejonowy w Toruniu, nr sprawy XII W 2545/17, obowiązującego od 20.02.2018r do 20.02.2020r.

tj. o przestępstwo z art. 244 kk

2.  w dniu 15 kwietnia 2018 o godzinie 18:10 w T. na ul. (...) na drodze publicznej prowadziła pojazd mechaniczny marki H. (...) nr rej. (...), znajdując się pod wpływem środka odurzającego amfetaminy w stężeniu 692,5 ng/ml we krwi, pomimo wydania zakazu sądowego prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, przez Sąd Rejonowy w Toruniu, nr sprawy XII W 2545/17, obowiązującego od 20.02.2018r do 20.02.2020r.

tj. o przestępstwo z art. 178a §1 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11§2 kk

3.  w dniu 20 kwietnia 2018 o godzinie 18:10 w T. na ul. (...) na drodze publicznej prowadziła pojazd mechaniczny marki H. (...) nr rej. (...), znajdując się pod wpływem środka odurzającego amfetaminy w stężeniu 659 ng/ml we krwi, pomimo wydania zakazu sądowego prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, przez Sąd Rejonowy w Toruniu, nr sprawy XII W 2545/17, obowiązującego od 20.02.2018r do 20.02.2020r.

tj. o przestępstwo z art. 178a §1 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11§2 kk

orzeka:

I. uznaje oskarżoną J. G. za winną popełnienia czynu zarzucanego jej w pkt. I aktu oskarżenia tj. występku z art. 244 kk i za to na podstawie art. 244 kk wymierza oskarżonej karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na mocy art. 42§1 a pkt. 2 kk orzeka wobec oskarżonej, za czyn opisany w pkt. I aktu oskarżenia środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechaniczny w ruchu lądowym na okres 1 (jednego) roku;

III. uznaje oskarżoną J. G. za winną popełnienia czynów zarzucanego jej w pkt. II i III aktu oskarżenia, z tym ustaleniem, iż dopuściła się ich działając w warunkach ciągu przestępstw tj. występków z art. 178a §1 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11§2 kk i za to w myśl art. 91§1 kk na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11§3 kk wymierza oskarżonej karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

IV. na mocy art. 42§2 kk w zw. art. 91§1 kk, orzeka wobec oskarżonej za czyny opisane w pkt. II i III aktu oskarżenia środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 (czterech) lat;

V. na podstawie art. 43a § 2 kk w zw. art. 91§1 kk, orzeka wobec oskarżonej środek karny w postaci obowiązku świadczenia pieniężnego poprzez zapłatę kwoty 5 000 (pięciu tysięcy) złotych, na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w W.;

VI. na mocy art. 86§1 kk w zw. z art. 91§2 kk w miejsce kar pozbawienia wolności orzeczonych w stosunku do oskarżonej w pkt. I i III wyroku wymierza oskarżonej karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

VII. na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk oraz art. 70 § 1 kk warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej w punkcie V wyroku łącznej kary pozbawienia wolności na okres 3 (trzech) lat tytułem próby;

VIII. na mocy art. 90§2 kk w miejsce orzeczonych w pkt. II i IV wyroku środków karnych orzeka wobec obwinionej środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (pięciu) lat;

IX. na podstawie art. 73§1 kk, w okresie próby, oddaje oskarżoną pod dozór kuratora sądowego;

X. na podstawie art. 72§1 pkt. 5 kk, zobowiązuje oskarżoną do powstrzymania się od używania środków odurzających;

XI. na podstawie art. 72§1 punkt 4 kk, zobowiązuje oskarżoną do podjęcia pracy zarobkowej, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od uprawomocnienia się wyroku;

XII. na podstawie art. 63§1 kk zalicza oskarżonej na poczet kary orzeczonej w pkt VI wyroku okres zatrzymania od dnia 15 kwietnia 2018 roku od godz. 18:50 do dnia 16 kwietnia 2018 roku do godz. 15:40 oraz od dnia 20 kwietnia 2018 roku od godz. 21:40 do dnia 21 kwietnia 2018 roku;

XIII. zwalnia oskarżoną od ponoszenia opłaty sądowej, zaś wydatkami poniesionymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Rafalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Angelika Kurkiewicz
Data wytworzenia informacji: