Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2557

I C 1453/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2019-04-08

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1453/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący SSR Magdalena Glinkiewicz Protokolant st. sekr. sąd. Bożena Czajkowska Po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2019 r. w Toruniu. sprawy z (...) S.A. w B. przeciwko: A. L. (1) o: zapłatę orzeka: I oddala powództwo; II kosztami procesu obciąża powoda. Sygn. akt I C 1453/18 UZASADNIENIE Powód (...) S.A. w B. wniósł o wydanie nakazu zapłaty w
Czytaj więcej»

I C 1495/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-02-16

Data publikacji: 2017-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 1495/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2017r. Sąd Rejonowy w Toruniu – Wydział I Cywilny w składzie: przewodniczący: SSR Maciej J. Naworski protokolant: sekretarz sądowy Irena Serafin po rozpoznaniu dnia 7 lutego 2017r., w T. na rozprawie sprawy z powództwa K. W. przeciwko Skarbowi Państwa – Aresztowi Śledczemu w T. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża powoda kosztami postepowania, 3 przyznaje adwokatowi M. L. ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w To
Czytaj więcej»

I C 1482/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-06-13

Data publikacji: 2016-07-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt I C 1482/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący SSR Magdalena Glinkiewicz Protokolant st.sekr. sąd. Bożena Czajkowska Po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2016r. w Toruniu. sprawy z powództwa J. Ż. przeciwko: W. Ż. (1) o: zapłatę orzeka: I oddala powództwo; II nie obciąża powoda kosztami procesu poniesionymi przez pozwanego. Sygn. akt I C 1482/15 UZASADNIENIE Po ostatecznym sprecyzo
Czytaj więcej»

I C 1508/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2018-02-28

Data publikacji: 2018-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1508/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Karpińska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Kamila Salamońska po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2018 r. w Toruniu sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w K. przeciwko B. T. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz pozwanego 3.634,00 z
Czytaj więcej»

I C 1543/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-09-26

Data publikacji: 2016-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt I C 1543/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący SSR Magdalena Glinkiewicz Protokolant st. sekr. sąd. Bożena Czajkowska Po rozpoznaniu w dniu 14 września 2016 r. w Toruniu. sprawy z powództwa N. W. przeciwko: D. B. (1) o: zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanego D. B. (1) na rzecz powoda N. W. kwotę 1.000 zł (tysiąc złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 wrześni
Czytaj więcej»

I C 1518/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-10-05

Data publikacji: 2020-06-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wierzytelność osoby występującej z żądaniem z art. 527 kc musi istnieć najpóźniej w chwili zamknięcia rozprawy ( art. 316 § 1 kpc). Nie musi ona być ściśle określona co do wysokości.
Sygn. akt I C 1518/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący SSR Magdalena Glinkiewicz Protokolant st. sekr. sąd. Bożena Czajkowska Po rozpoznaniu w dniu 21 września 2016 r. w Toruniu. sprawy z powództwa R. Z. (1) i G. Z. (1) przeciwko: S. L. o: uznanie czynności za bezskuteczną i nakazanie orzeka: I uznaje za bezskuteczną – w stosunku do powodów R. Z. (1) i G. Z. (1) – umowę darowizny
Czytaj więcej»

I C 1501/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-09-12

Data publikacji: 2016-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt: I C 1501/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Karpińska Protokolant: st. sekr. sądowy Kamila Salamońska po rozpoznaniu w dniu 12 września 2016 r. w Toruniu sprawy z powództwa J. T. (1) przeciwko (...) SA w S. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) SA w S. na rzecz powoda J. T. (1) kwotę 5.015 zł (pięć tysięcy piętnaście złotych) z ustawowymi odsetkami za op
Czytaj więcej»

I C 1832/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2021-02-08

Data publikacji: 2021-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1832/20 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Magdalena Glinkiewicz Protokolant: Staż. Katarzyna Stysiek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2021 r. w T. sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w Z. przeciwko (...) Bank (...) S.A. w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) Bank (...) S.A. w W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w Z. kwotę 2.220,97 zł (dwa tysi
Czytaj więcej»

I C 1842/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-06-08

Data publikacji: 2016-07-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt I C 1842/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący SSR Magdalena Glinkiewicz Protokolant st. sekr. sąd. Bożena Czajkowska Po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2015 r. w Toruniu. sprawy z powództwa A. B. przeciwko: G. B. (1) o: przywrócenie posiadania orzeka: I oddala powództwo; II zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 203 zł (dwieście trzy złote) tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygn
Czytaj więcej»

I C 1873/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2019-10-23

Data publikacji: 2019-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1873/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący SSR Magdalena Glinkiewicz Protokolant st. sekr. sąd. Bożena Czajkowska Po rozpoznaniu w dniu 16 października 2019 r. w Toruniu. sprawy z R. Z. (1) i A. Z. (1) przeciwko: (...) S.A. w W. o: zapłatę orzeka: I oddala powództwo; II zasądza od powoda A. Z. (1) na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 2.300 zł (dwa tysiące trzysta
Czytaj więcej»