Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2271

V GC 2696/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2020-06-26

Data publikacji: 2020-10-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Fakt, iż osobę poszkodowaną, bez jej winy dotknęły uciążliwe niedogodności związane z uszkodzeniem pojazdu, nie zwalnia jej z obowiązku współdziałania z ubezpieczycielem sprawcy szkody w celu minimalizacji finansowych następstw zdarzenia szkodowego.
Sygn. akt V GC 2696/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Maria Szymańska Protokolant: Patrycja Kubiak po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2020 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. przeciwko Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Czytaj więcej»

V GC 2765/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2019-04-26

Data publikacji: 2019-10-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: okoliczność, że powód przed wytoczeniem powództwa nie zwrócił się do odpowiedzialnego za szkodę o dobrowolne zaspokojenie roszczenia odszkodowawczego, jeżeli pozwany przy pierwszej czynności procesowej uznał powództwo w całości, nie kwestionując ani swojej odpowiedzialności ani wysokości roszczenia, uzasadnia zastosowanie art. 101 kpc
Sygn. akt V GC 2765/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Maria Szymańska Protokolant: Sekretarz Joanna Gorczyca po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa W. D. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda W. D. : - kwotę 28 zł (dwadzieścia osiem złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnie
Czytaj więcej»

V GC 2799/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2019-02-27

Data publikacji: 2020-01-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nadpłata dokonana z tytułu umowy o roboty budowlane podlega zwrotowi jako nienależne świadczenie.
Sygn. akt V GC 2799/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Ryszard Kołodziejski Protokolant: stażysta Jowita Stafiej po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2019 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa J. K. i S. H. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) A. B. , T. (...) Spółce jawnej w T. o zapłatę I zasądza od pozwanego Przedsiębiorstwa (...) A. B. , T. (...) Spółki jawnej w T. na rzecz powoda J. K
Czytaj więcej»

V GC 2931/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2020-07-02

Data publikacji: 2020-09-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 2931/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: (...) Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2020 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. z siedzibą w G. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda (...) Spółka z o.o. z siedzibą w G. kwotę 2.531,25 zł (dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych dwadzieś
Czytaj więcej»

V GC 2950/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2020-07-08

Data publikacji: 2020-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepis art. 647 k.c. znajdzie zastosowanie, gdy ogólne reguły interpretacyjne z art. 65 k.c. nie doprowadzą do ustalenia czy zachowanie się najemcy i wynajmującego po upływie oznaczonego w umowie czasu stanowi przejaw oświadczenia woli i jaka jest ewentualnie jego treść
Sygn. akt V GC 2950/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 8 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Toruniu - V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: (...) Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2020 roku na rozprawie sprawy z powództwa Miejskiego Zakładu (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T. przeciwko S. G. o zapłatę I zasądza od pozwanego S. G. na rzecz powoda Miejskiego Zakładu (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T.
Czytaj więcej»

V GC 2997/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2020-02-25

Data publikacji: 2020-08-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt V GC 2997/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Stanisław Dziurlikowski Protokolant: St. sekr.sądowy Joanna Kaczanowska po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2020 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) S.A. V. (...) " w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1817 zł (tysiąc osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu
Czytaj więcej»

V GC 3033/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2019-04-01

Data publikacji: 2019-10-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczyciel może być pozwany przed sądem państwa, w którym ma miejsce zamieszkania, agencję, oddział albo filię oraz po pierwsze, przed sąd państwa, w którym powód ma miejsce zamieszkania, jeżeli jest ubezpieczającym, ubezpieczonym lub uposażonym, po drugie, także w sprawach z ubezp.odp.cywilnej przed sąd państwa, w którym nastąpiło (...)
Sygn. akt V GC 3033/18 POSTANOWIENIE Dnia 1 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Ryszard Kołodziejski Protokolant: Joanna Kaczanowska po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2019 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z powództwa K. N. przeciwko (...) /S C. Dania o zapłatę postanawia: odrzucić pozew. Sygn. akt V GC 3033/18 UZASADNIENIE postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 1 kwietnia 2019 r. Powód K. N. pozwem z dnia 17 października 2018 r. (dat
Czytaj więcej»

VIII K 29/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-06-14

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W porównaniu bowiem z art. 179 k.k. z 1969 roku zrezygnowano w obecnym art. 213 § 1 k.k. z określenia konsekwencji błędu co do kontratypu. Jednakże nie ulega wątpliwości, iż w takowym wypadku może mieć zastosowanie przepis ogólny dotyczący błędu, a zatem art. 29 k.k., zgodnie z którym nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu (...)
Sygn. akt VIII K 29/16 WYROK Dnia 14 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Toruniu VIII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Jędrzej Czerwiński Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Witkowska bez udziału oskarżyciela publicznego po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 15 marca, 31 marca, 12 kwietnia, 24 maja i 14 czerwca 2016 roku sprawy: J. S. s. J. i E. z domu B. , ur. (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 18.08.2015 w T. pomówił S. T. o to, że chciał wyłudzić odszkodowanie od pracodawcy w związ
Czytaj więcej»

VIII K 46/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2018-06-05

Data publikacji: 2018-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd oczywiście nie kwestionuje wiarygodności zeznań funkcjonariuszy Policji, aczkolwiek trudno uznać, że przekazana im relacja ze zdarzenia może stanowić podstawę do ustalenia stanu faktycznego. Nie udało się ustalić przebiegu zajścia od początku do końca. Przede wszystkim nie wiadomo na jakim tle doszło do nieporozumienia między partnerami i (...)
Sygn. akt: VIII K 46/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Toruniu VIII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący Sędzia SR Jędrzej Czerwiński Protokolant st. sekr.sądowy Katarzyna Witkowska w obecności oskarżyciela - Marcina Gawrysiaka po rozpoznaniu dnia 22 lutego 2018roku, 22 marca 2018roku, 12 kwietnia 2018roku, 24 kwietnia 2018roku oraz 5 czerwca 2018 roku sprawy: W. L. (1) , s. Z. i B. z domu D. ur. (...) w T. oskarżonego o to, że: 1 W okresie
Czytaj więcej»

VIII K 52/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2019-06-24

Data publikacji: 2019-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: VIII K 52/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 21 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Toruniu VIII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Joanna Becińska Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Rybińska w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód Iwony Osóbki po rozpoznaniu 5 marca 2019r., 2.04.2019r., 16.05.2019r. sprawy: S. T. (1) s. A. i D. z domu B. , ur. (...) w T. oskarżonego o to, że: 1. w dniu 02 października 2018 r. ok. godz. 14.30 w T. pryz u
Czytaj więcej»