Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2047

X C 2083/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-05-18

Data publikacji: 2018-01-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzono w całości roszczenie pozwu
Sygn. akt: X C 2083/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Stanisław Sadowski Protokolant: st. sekr. sądowy Paweł Sosnowski po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017 r. w Toruniu sprawy z powództwa Ł. W. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda Ł. W. kwotę 5 468,43 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt
Czytaj więcej»

X C 2092/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-01-19

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalono powództwo.
Sygn. akt: X C 2092/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Stanisław Sadowski Protokolant: st. sekr. sądowy Paweł Sosnowski po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w Toruniu sprawy z powództwa (...) M. K. w T. przeciwko J. I. o zapłatę orzeka: oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód (...) M. K. w T. wniósł o zasądzenie do pozwanej J. I. kwoty 1 819,47 zł wraz z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

X C 2096/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2018-10-04

Data publikacji: 2019-02-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: X C 2096/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Katarzyna Malinowska Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Domańska po rozpoznaniu w dniu 4 października 2018 r. w Toruniu sprawy z powództwa A. P. przeciwko J. B. o zapłatę I uchyla wyrok zaoczny z dnia 2 kwietnia 2015r., wydany w sprawie X C (...) , w całości; II oddala powództwo; III zasądza od Skarbu Państwa
Czytaj więcej»

X C 2113/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-02-02

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: X C 2113/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Katarzyna Malinowska Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Domańska po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2017 r. w Toruniu sprawy z powództwa A. W. (...) (...) W. przeciwko L. Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 18,11 zł (osiemnaście złotych jedenaście groszy) z odsetkami ustawowymi, a od 1 stycznia 2016
Czytaj więcej»

X C 2118/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-06-21

Data publikacji: 2016-10-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie (...)
Sygn. akt: X C 2118/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Katarzyna Malinowska Protokolant: stażysta Marta Chmal po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2016 r. w Toruniu sprawy z powództwa E. U. przeciwko (...) Zakład (...) na (...) SA w W. o zapłatę I oddala powództwo; II nie obciąża powódki kosztami procesu. SSR Katarzyna Malinowska UZASADNIENIE Powódka E. U. wniosła przeciwko (.
Czytaj więcej»

X C 2120/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-06-15

Data publikacji: 2016-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: na pozwanym spoczywa ciężar wykazania, że nie nabył pojazdu objętego ubezpieczeniem oc, mimo , że jego nazwisko widnieje na umowie sprzedaży pojazdu.
Sygn. akt: X C 2120/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Maria Żuchowska Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Jakubowska po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2016 r. w Toruniu sprawy z powództwa Towarzystwo (...) w W. przeciwko A. U. o zapłatę orzeka: I oddala powództwo, II kosztami procesu poniesionymi przez powoda obciąża powoda. UZASADNIENIE Powód Towarzystwo (...) w W. wni
Czytaj więcej»

X C 2123/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2016-11-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nabywca wierzytelności niebędący bankiem może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. (art. 123)
Sygn. akt: X C 2123/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Katarzyna Malinowska Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Domańska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2016 r. w Toruniu sprawy z powództwa O. (...) w W. przeciwko A. R. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 197 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępo
Czytaj więcej»

X C 2152/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2018-12-20

Data publikacji: 2019-07-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: uwzględniono w całości
Sygn. akt: X C 2152/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Stanisław Sadowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Paweł Sosnowski po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2018 r. w Toruniu sprawy z powództwa D. A. (1) przeciwko A. C. o zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanej A. C. na rzecz powoda D. A. (1) kwotę 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za op
Czytaj więcej»

X C 2224/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2018-11-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: X C 2224/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Katarzyna Malinowska Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Domańska po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 r. w Toruniu sprawy z powództwa P. Ł. przeciwko D. F. o zapłatę oddala powództwo. SSR Katarzyna Malinowska X C 2224/16 UZASADNIENIE Powód P. Ł. złożył pozew przeciwko D. F. o zapłatę kwoty 1326,99 zł z
Czytaj więcej»

X C 2225/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-01-26

Data publikacji: 2017-07-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: X C 2225/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Katarzyna Malinowska Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Domańska po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2017 r. w Toruniu sprawy z powództwa (...) spółka akcyjna w W. przeciwko M. K. (1) o zapłatę I. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3215,58 zł (trzy tysiące dwieście piętnaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy)
Czytaj więcej»