Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2243

III RC 1238/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-09-14

Data publikacji: 2017-02-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: podwyższenie alimentów
Sygn. akt III RC 1238/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2016 r. Sąd Rejonowy w. T. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Monika Grubba Protokolant stażysta Monika Smolarek po rozpoznaniu w dniu 7 września 2016 r. w. T. sprawy z powództwa: A. W. przeciwko: W. W. o: podwyższenie alimentów oraz sprawy z powództwa wzajemnego: W. W. przeciwko: A. W. o: obniżenie alimentów I podwyższa rentę alimentacyjną od pozwanego W. W. na rzecz powódki A. W. ,
Czytaj więcej»

III RNs 858/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-01-29

Data publikacji: 2016-09-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd Okręgowy w Toruniu w sprawie VIII Ca 216/16 zmienił postanowienie i oddalił wniosek o udzielenie zezwolenia w trybie art. 39 KRO z uwagi na uprawomocnienie się wyroku o rozwód.
Sygn. akt III RNs 858/15 POSTANOWIENIE Dnia 29 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w. T. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym Przewodniczący SSR Marek Szcześniak Protokolant sekr.sądowy Karol Kotoński Po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. w. T. na rozprawie sprawy z wniosku D. D. (1) przy udziale M. D. o zezwolenie na dokonanie czynności bez zgody drugiego małżonka postanawia I udzielić zezwolenia D. D. (1) na dokonanie w imieniu M. D. czynności przekształcenia spółdzielczego
Czytaj więcej»

IV P 63/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-10-27

Data publikacji: 2017-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przesłanki roszczenia pracodawcy o odszkodowanie w razie rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
Sygn. akt IV P 63/17 Pm upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2017 roku Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu w składzie: Przewodniczący: SSR Alina Kordus-Krajewska Ławnicy: Aleksandra Parys, Iwona Oleś Protokolant: stażysta Izabela Tarkowska po rozpoznaniu w dniu 13 października 2017 roku sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. przeciwko M. D. o odszkodowanie orzeka: I Umarza postępowanie co do kwoty 1589 zł
Czytaj więcej»

IV P 13/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2019-05-27

Data publikacji: 2019-09-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przesłanka przepracowania conajmniej 6 miesięcy a prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Sygn. akt IV P 13/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2019 roku Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu w składzie: Przewodniczący: SSR Alina Kordus-Krajewska Protokolant: stażysta Michał Ziółkowski po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2019 roku sprawy z powództwa C. M. przeciwko Urzędowi Miasta G. - D. o wynagrodzenie I Oddala powództwo, II Nie obciąża powoda kosztami zastępstwa procesowego pozwanego, III Opłatą od pozwu obciąża Skarb Państwa. IVU 13
Czytaj więcej»

IV P 85/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2019-03-06

Data publikacji: 2019-08-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: obowiązek wydania świadectwa pracy przy przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę obciąża podmiot będący pracodawcą w trakcie rozwiązania umowy o pracę
Sygn. akt IV P 85/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2019 roku Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu w składzie: Przewodniczący: SSR Alina Kordus-Krajewska Protokolant: stażysta Patrycja Krużewska po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2019 roku sprawy z powództwa K. B. R. D. (1) R. D. (2) M. G. A. N. (1) K. S. P. D. D. G. A. M. I. S. G. S. K. T. przeciwko Syndykowi masy upadłości (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej
Czytaj więcej»

IV P 75/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2019-11-05

Data publikacji: 2020-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Uzasadniona kontrola pracy pracownika nie spełnia przesłanek mobbingu
Sygn. akt IV P 75/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu w składzie: Przewodniczący: Sędzia Alina Kordus - Krajewska Ławnicy: Iwona Rewer, Alicja Zielińska Protokolant: stażysta Michał Ziółkowski po rozpoznaniu w dniu 22 października 2019 roku sprawy z powództwa L. O. (1) przeciwko Nadleśnictwu G. o zadośćuczynienie I Oddala powództwo, II Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1350 zł (tysiąc t
Czytaj więcej»

IV P 30/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2018-10-02

Data publikacji: 2018-10-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przesłanki ochrony przed zwolnieniem oraz zasady zwrotu kosztów związanych z dojazdem pracownika
Sygn. akt IV P 30/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2018 roku Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu w składzie: Przewodniczący: SSR Alina Kordus-Krajewska Ławnicy: Władysław Tatera , Krystyna Mendyka Protokolant: st. sekr. sąd. Wiesława Ratajczyk po rozpoznaniu w dniu 19 września 2018 roku sprawy z powództwa W. W. przeciwko Spółdzielni (...) w O. o zapłatę orzeka I Zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1152 zł (tysiąc sto pięćdziesią
Czytaj więcej»

IV P 100/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2019-03-15

Data publikacji: 2019-06-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

IV P 100/17 POSTANOWIENIE Dnia 15 marca 2019r. Sąd Rejonowy w Toruniu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym w składzie: Przewodniczący SSR Andrzej Kurzych Ławnicy: Ewa Werder-Sakrajda, Wiesława Wielandt Protokolant st. sekr. sądowy Anna Czerniawska po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2019 roku na rozprawie sprawy z powództwa S. T. przeciwko Spółdzielni (...) w O. o ustalenie istnienia stosunku pracy, wynagrodzenie za gotowość do pracy, wynagrodzenie chorobowe i ekwiwalent za urlop
Czytaj więcej»

IV P 111/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2020-08-04

Data publikacji: 2020-09-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Odprawa emerytalna
Sygn. akt IV P 111/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Toruniu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Janusz Kotas Sędziowie/Ławnicy: -------------------------------- Protokolant: Stażysta Barbara Borkowska po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2020 r. w Toruniu sprawy z powództwa A. K. przeciwko 12 (...) Oddziałowi (...) w T. o odprawę emerytalną orzekł I zasądza od pozwanego 12 (...) Oddziału (...) w
Czytaj więcej»

IV P 170/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-08-17

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pracownik ma obowiązek przedstawić dowody potwierdzające istnienie i wysokość niezaspokojonych roszczeń pracowniczych
Sygn. akt IV P 170/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu w składzie: Przewodniczący: SSR Maja Zielińska Protokolant: st. sekr. sąd. Wiesława Ratajczyk po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2017 roku sprawy z powództwa P. B. , J. K. , J. W. , A. D. , E. K. , K. W. przeciwko Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. o zapłatę I oddala powództwa; II zasądza od powoda P. B. na rzecz pozwanego
Czytaj więcej»