Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3103

I C 98/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2019-04-15

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 98/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący SSR Magdalena Glinkiewicz Protokolant st. sekr. sąd. Bożena Czajkowska Po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2019 r. w Toruniu. sprawy z mał. W. R. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego M. R. przeciwko: (...) S.A. w W. o: zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz mał. powoda W. R. kwotę 35.000 zł (trzyd
Czytaj więcej»

I C 108/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-04-10

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 108/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Karpińska Protokolant: st. sekr. sądowy Kamila Salamońska po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2017 r. w Toruniu sprawy z powództwa H. W. przeciwko T. T. i J. T. (1) o zapłatę I. zasądza od pozwanych T. T. i J. T. (1) solidarnie na rzecz powoda H. W. kwotę 8.600 zł (osiem tysięcy sześćset złotych) z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

I C 113/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-12-12

Data publikacji: 2016-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 113/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Glinkiewicz Protokolant: sekr. sądowy Bożena Czajkowska po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2016 r. w Toruniu sprawy z powództwa Gminy M. T. - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w T. przeciwko Z. Ż. , B. Ż. , I. Ż. , R. Ż. i małoletniej L. Ż. o eksmisję orzeka I nakazuje pozwanym Z. Ż. , B. Ż. , I. Ż. , R. Ż. i małoletn
Czytaj więcej»

I C 129/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-09-20

Data publikacji: 2016-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wyrok zasądzający zadośćuczynienie za krzywdę nie ma charakteru konstytutywnego lecz deklaratoryjny a użycie przez ustawodawcę w art. 445 § 1 kc sformułowania, że sąd może przyznać zadośćuczynienie wprowadza zasadę fakultatywności zadośćuczynienia nie wpływając na termin jego wymagalności, w sytuacji , w której roszczenie tego typu istnieje
Sygn. akt IC 129/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2016r. Sąd Rejonowy w Toruniu – Wydział I Cywilny w składzie: przewodniczący: SSR Maciej J. Naworski protokolant: sekretarz sądowy Irena Serafin po rozpoznaniu dnia 15 września 2016r., w T. na rozprawie sprawy z powództwa J. Z. ( pesel (...) ) przeciwko (...) S.A. w Ł. ( KRS (...) ) o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w Ł. na rzecz powoda J. Z. kwotę 2.300zł ( dwa tysiące trzysta złotych ) z ustawowymi odsetka
Czytaj więcej»

I C 141/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-10-02

Data publikacji: 2017-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 141/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący SSR Magdalena Glinkiewicz Protokolant st.sekr. sąd. Bożena Czajkowska Po rozpoznaniu w dniu 18 września 2017 r. w Toruniu. sprawy z powództwa M. P. przeciwko: J. S. o: zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanej J. S. na rzecz powoda M. P. kwotę 11.600 zł (jedenaście tysięcy sześćset złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
Czytaj więcej»

I C 149/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2017-06-12

Data publikacji: 2017-07-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 149/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Karpińska Protokolant: 1starszy sekr. sądowy Kamila Salamońska po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2017 r. w Toruniu sprawy z powództwa M. C. przeciwko (...) -Finanse Sp. z o.o. w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia tytuł wykonawczy w postaci wyroku zaocznego z dnia 25 maja 2006 roku wydanego
Czytaj więcej»

I C 153/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2018-07-02

Data publikacji: 2018-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 153/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący SSR Magdalena Glinkiewicz Protokolant st. sekr. sąd. Bożena Czajkowska Po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2018 r. w Toruniu. sprawy z I. M. i S. M. przeciwko: J. S. (1) o: zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanego J. S. (1) na rzecz powodów I. M. i S. M. kwotę 2.583 zł (dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote) wraz z ustawowymi odsetk
Czytaj więcej»

I C 149/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2020-07-08

Data publikacji: 2020-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 149/20 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Glinkiewicz Protokolant: sekretarz sądowy Paulina Dziadura po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2020 r. w Toruniu sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko D. L. o zapłatę I umarza postępowanie co do kwoty 836 zł (osiemset trzydzieści sześć złotych); II oddala powództwo w pozostałej części; III kosztami procesu ob
Czytaj więcej»

I C 301/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2022-06-08

Data publikacji: 2022-08-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 301/22 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Asesor sądowy Agnieszka Szufarska po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2022 r. w Toruniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. przeciwko (...) Spółka akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółka akcyjna w W. na rzecz powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzi
Czytaj więcej»

I C 304/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2016-06-13

Data publikacji: 2016-07-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt I C 304/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący SSR Magdalena Glinkiewicz Protokolant st.sekr. sąd. Katarzyna Ignaszak Po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2016r. w Toruniu. sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko: C. B. o: zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanej C. B. na rzecz powoda Prokury Niestandaryzowane
Czytaj więcej»